Przeczytaj, zanim kupisz

 

Sklep internetowy "Prosumpcja.PL" jest dropshipping'ową platformą handlową, której zadaniem jest realizacja zamówień zawartych pomiędzy Klientem (nabywcą) a dostawcą produktu.

Sklep Allegretto.PL może być dostawcą, ale zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy, jeśli realizacji zamówienia nie może dokonać sam z przyczyn od niego niezależnych.

Klient daje sklepowi Allegretto.PL prawo wyboru innego dostawcy i oświadcza, że nie nie musi być o tym fakcie powiadomiony z góry. W takim przypadku umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a wybranym dostawcą.

Za umowę kupna-sprzedaży jako zawartą uważa się umowę zawartą pomiędzy Klientem a sklepem Allegretto.PL, chyba że realizacji zamówienia dokona inny dostawca - w takim przypadku umowę kupna-sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a sklepem Allegretto.PL uważa się za nieważną, a prawa i obowiązki dostawcy produktu przejmuje nowy dostawca. W przypadku realizacji zamówienia przez innego dostawcę, Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że akceptuje zastąpienie nazwy / danych w Regulaminie w miejscu określenia dostawcy jaki sklepuAllegretto.PL nazwą / danymi nowego dostawcy.


NOTA PRAWNA

Działając jako Sklep "Allegretto.PL" oraz jako podmiot, który jest Niezależnym Dystrybutorem i Przedsiębiorcą Biznesowym, mamy prawo do wyrażania opinii własnej oraz klientów na temat działania prezentowanych produktów z naszej oferty, a w szczególności przedstawionych w formie opisów, sugestii, zaleceń czy sposobów stosowania oraz innych porad. Jednocześnie informujemy, że nie reprezentujemy tym samym, ani w żadnym innym zakresie administracyjnym lub formalno-prawnym, żadnego z producentów.


Allegretto.PL, Bielsko-Biała,27.11.2019 r.